Levensverhalen A t/m Z

Elke klacht of ziekte vertelt jouw eigen verhaal.

Op deze pagina delen we de ervaringsverhalen die tijdens de trainingen naar voren komen. Vanwege privacy zijn de namen fictief. De waargebeurde ervaringsverhalen geven een uitleg over wat de oorzaak is van een klacht of ziekte.

 

Filter
Ziekten & klachten
Leer-, gedragsproblemen & psyche
Spier- & gewrichtsklachten
HeartConnection Filosofie

Deze ervaringsverhalen zijn met grote zorgvuldigheid gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat de informatie niet volledig is of onjuistheden bevat. Deze ervaringsverhalen zijn bedoeld als ondersteuning voor groei in bewustzijn en zelf-studie. © Alle rechten voorbehouden. Niets van de geschreven en uitgesproken teksten van HeartConnection Nederland® mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartConnection Nederland®.