Vanuit onze Stichting verspreiden we HeartConnection-kennis en -filosofie zodat mensen kunnen leren waar gedrag, handelen en ziektes vandaan komen, hoe je ermee kunt omgaan en hoe je daardoor kunt groeien in bewustzijn. Belangrijk om de biologische en psychische oorzaak van onder andere pesten, zelfmoord, vreemdgaan, liegen, stelen, agressie, anorexia, autisme, ADHD, depressie, enzovoort te begrijpen. Zodat oordeel, slachtoffer en schuld verdwijnen uit onze maatschappij en we gaan voor 100% gezondheid. We verspreiden deze natuur-kennis door middel van documentaires, podcast, jaaropleiding, seminars voor jongeren, teams, ondernemers en avonturiers.

Marjolein studeert dagelijks om haar kennis te vergroten en door te geven aan haar studenten en een groter publiek in alle lagen van de bevolking van de maatschappij, scholen, overheid, bedrijven, ziekenhuizen en politiek.

 

Boek en documentaire

Stichting Vrienden van HeartConnection heeft als doel het werk van HeartConnection meer bekendheid te geven. Onder andere met het in september 2022 verschenen boek ‘Het leven is een workshop, op weg naar nieuw bewustzijn’ en de documentaire ‘Power to heal’ 

In 2023 verschijnt een Engelstalige versie van het boek.

 

Serie Villa Marjolein

Daarnaast wordt gewerkt aan serie Villa Marjolein om een groot publiek te bereiken. In onze documentaires worden diverse thema’s uitgelegd vanuit de natuur en de biologie, met behulp van de snelle verbindingen die Marjolein bij een persoonlijke vraag kan leggen. Thema’s zijn onder andere: vreemdgaan, depressie, burn-out, onvruchtbaar, verslavingen, relaties, bipolair, psychische diagnoses, leerdiagnoses dyslexie, dyscalculie, concentratie, gedragdiagnoses ADHD, ADD, agressie, eenzaamheid, vele ziektes en aangeboren afwijkingen.

Aan de hand van een persoonlijke vraag kan Marjolein alle ziektes en klachten herleiden doorvragen te stellen, waardoor iemand via de antwoorden zelf tot inzicht komt. Dit is ‘de nieuwe geneeskunde’, zoals velen HeartConnection noemen. De filosofie en antwoorden geven begrip en bieden je de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. Voor alles is een logische verklaring zonder oordeel: vanuit je natuur kun je begrijpen waarom iemand vreemdgaat, ziek wordt, of dat verslaving een verhaal vertelt vanuit de Levensblauwdruk en familiestamboom.

Onze documentaires worden in het Nederlands en Engels ondertiteld.

 

Aftiteling documentaire HeartConnection

Ben je geïnteresseerd om onze documentaires te sponsoren – privé en/of vanuit je bedrijf of instelling? Je bedrijf komt op de aftiteling van onze aflevering. Neem contact met ons op, we bekijken graag onze win-win.

 

Locatie

Vrienden Stichting van HeartConnection manifesteert een prachtige locatie om haar activiteiten te organiseren. Hier kunnen straks mensen van over de hele wereld kennis maken met en het effect van HeartConnection ervaren in hun lichaam en geest.

 

Het medicijnloze ziekenhuis

Vanuit deze locatie creëren we ook een medicijnloos ziekenhuis: een HeartConnection bewustzijnscentrum, waar de mens holistisch wordt benaderd.

 

Natuurschool en zorg

Veel kinderen en jongeren stranden in het onderwijs en de zorg. Voor deze kinderen en jongeren zet HeartConnection zich in door docenten en begeleiders te voorzien van kennis en opleiding. Voor direct contact met scholen en zorginstellingen willen we een online platform creëren voor opleiding, kennis en begeleiding vanuit de HeartConnection-filosofie.  Een kind vertelt een verhaal en wij kunnen samen met de ouders en familie dit verhaal opsporen. Dit geeft inzicht, bewustzijn en rust ofwel acceptatie van de situatie. In plaats van het oordeel en ‘er is iets mis met het kind’ ontstaan verbinding en begrip. Het platform willen we uitbreiden en toegankelijk maken voor zorgmedewerkers en andere mensen in een dienstverlenend beroep of met een publieke taak.

 

People from Ibiza podcast en YouTube

Dank je wel voor het beluisteren en kijken van onze podcast en YouTube kanaal People from Ibiza Podcast. Volg ons op Instagram @peoplefromibiza_podcast en YouTube. In deze podcast interviewen we mensen van Ibiza om mensen over de hele wereld te ondersteunen in gezondheid en te geloven in persoonlijke talenten. Op het eiland Ibiza worden prachtige initiatieven gemanifesteerd. We stimuleren de luisteraars over de hele wereld om hun passie te leven en hun talenten in te zetten, Dit geeft levensvreugde en gezondheid op alle niveaus. Door het volgen van de wetten van de natuur ben je in verbinding met je lichaam en creativiteit kan volop stromen. Zodat geven en nemen in balans is! Welke bijdrage ben jij voor jezelf, anderen en alles wat is? Deze podcast  is mogelijk door jouw donatie, veel dank!

Wil je op de aftiteling van onze podcast? Neem contact met ons op!

 

Jongeren-seminar op Ibiza

Vanaf 2024 bieden we een vijfdaags seminar op Ibiza voor jongeren. Om zichzelf te ontmoeten en ontplooien in hun authentieke talenten. Talenten komen voort uit een onverwerkt trauma (TPM) een bonus vanuit de biologie om in leven te blijven. Deze talenten gaan we onderzoeken en inzetten, bijvoorbeeld in werk, project, stage, reizen, enzovoort. Na het volgen van ons seminar heeft de deelnemer meer gezondheid (80% sommige klachten verminderen of verdwijnen), zelfvertrouwen (100%), bewustzijn (80%), inzicht (90%) in eigen gedrag en handelen, maar ook in die van een ander. ‘s Morgens groep-meeting en werken in groepjes, de groep bepaald mede de inhoud van het programma co-working. In de middag kajakken, zwemmen, wandelen, dansen, relaxen, sauna & ijsbad, enzovoort.

 

Help je mee om samen een nieuwe wereld te creëren?

  • Documentaires HeartConnection
  • Locatie
  • Medicijn-loos ziekenhuis
  • Natuurschool
  • Online trainingen
  • Actie: geef je team op voor een seminar
  • Actie: nodig Marjolein uit als spreker

 

Dank je wel voor je donatie!

 

 

Jouw donatie